Zamówienia Publiczne

Bliższe informacje dostępne telefonicznie pod numerem telefonu 0-32 267-44-20  wew.28, 29  lub email: marketing@interpromex.pl

Ogłoszenia publikowane są w formacie plików Adobe Reader PDF.
Do otworzenia specyfikacji wymagany jest program,
7Zip oraz edytor lub przeglądarka tekstu.

Numer
Plik zamówienia do pobrania
Data rozpoczęcia
Termin
składania
ofert
Skrót opisu
ZP-1/2020Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ ZP-1/2020

Załaczniki do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty
03.03.202019.03.2020Remont cząstkowy nawierzchni mineralno – asfaltowej grysami
i emulsją kationową za pomocą remontera.