slider1

Witamy na stronie Internetowej

PTHU Interpromex sp z o.o.

slider2

zapraszamy
do zapoznania się
z naszą ofertą

DO naszych zadań należy:

ODBIóR I TRANSPORT ODPADÓW:

komunalnych, wielkogabarytowych, przemysłowych i niebezpiecznych, gruzu i innych odpadów poremontowych.

OKRĘGOWA STACJA kontroli pojazdów:

Badania pojazdów wszystkich pojazdów prowadzone są za pomocą najnowocześniejszych urządzeń diagnostycznych.

WYKONYWANIE PRAC DROGOWYCH

polegających m.in. na remontach nawierzchni dróg, chodników, robotach kanalizacyjnych wraz z regulacją urządzeń drogowych.

Utrzymanie i PielegnacjA zieleni

utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni oraz konserwacji drzewostanu


Nasze przykładowe realizacje: