HISTORIA Spółki:

Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowo – Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o. postało w 1993r. z przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Będzinie w jednoosobową spółkę Skarbu Gminy Będzin. Od początku swojej działalności PTHU INTERPROMEX postrzegane było jako Przedsiębiorstwo najprężniej rozwijające się na terenie Zagłębia. Na początku działalności zatrudnionych było 150 pracowników i z roku na rok ilość osób zatrudnionych rosła.  W 1994r PTHU INTERPROMEX przejął likwidowany Państwowy Ośrodek Maszynowy. W wyniku przejęcia Ośrodka Maszynowego zatrudnienie utrzymało 40 pracowników upadającego zakładu.Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowo – Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o. w kolejnych latach poszerzało wachlarz świadczonych usług oraz dokonywano zakupu nowego sprzętu i urządzeń które pozwalały na wykonywanie usług na najwyższym poziomie. W roku 2000 rozpoczęto nową działalność polegającą na pielęgnacji oraz utrzymaniu terenów zielonych. Zatrudniono 68 pracowników z likwidowanego Zakładu Utrzymania Dróg i Zieleni. Pozwoliło to na poszerzenie katalogu świadczonych usług w zakresie robót drogowych i utrzymania zieleni. W obecnej chwili Spółka INTERPROMEX zatrudnia ponad 200 pracowników. Prowadzi działalność w zakresie usług komunalnych, oczyszczania zimowego i letniego dróg, wykonuje roboty drogowe, zarządza Targowiskami Miejskimi w Będzinie jak również administruje cmentarzami komunalnymi.

RADA NaDZORCZA:

Przewodnicząca: Ewelina Balt
Sekretarz: Elżbieta Kania
Członek: Teresa Szczęsna

Zarząd

Prezes Zarządu: Oliwer Topolski
Wiceprezes Zarządu: Maciej Fazan

BIP

Struktura własnościowa 
100% udziałów należy do gminy Będzin.

 

 

Dane teleadresowe

42-500 Będzin
ul. Paryska 11

tel. (0-32) 267-55-15, (0-32) 267-52-75
fax. (0-32) 267-36-17
e-mail: 
sekretariat@interpromex.pl

 

 

Forma prawna
Umowa Spółki

 

 

Majątek
Kapitał zakładowy spółki wynosi 5 001 279 zł.

Informacja Administratora Danych

Administratorem Państwa danych jest Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowo – Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o. z siedzibą w Będzinie przy ul. Paryskiej 11.

Zakres gromadzonych przez Administratora danych ogranicza się do informacji, które zostały podane przez Państwa w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora i obejmuje imię, nazwisko, dane adresowe i kontaktowe.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Osoby, którym ujawnia się dane (odbiorcy danych) są upoważnionymi pracownikami/współpracownikami Administratora, którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp.

Państwa dane osobowe są przetwarzane tak długo jak jest to wymagane przepisy prawa lub jest to niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane są podawane dobrowolnie, jednak ich podanie, np. w przypadku korzystania z usług Administratora jest niezbędne do korzystania z tych usług.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji/Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Cyganem, email: ido@interpromex.pl tel: 694-429-337

Powyższy tekst spełnia jedynie obowiązek informacyjny.